HR-planlægning er en nøglefaktor i en organisations præstation

Fordelene ved personaleplanlægning er talrige

 • Finansielle fordele: Personaleplanlægning bidrager til en stigning i produktiviteten, hvilket muliggør et bedre match-up mellem krav, efterspørgsel og tilgængelige ressourcer.
 • Interne fordele: Personaleplanlægning bidrager til at skabe en øget medarbejdertilfredshed og -loyalitet ved at give informationer til medarbejderen i god tid, hvilket hjælper medarbejderen med at kombinere sit professionelle liv med sit privatliv.
 • Kommercielle fordele: Personaleplanlægning bidrager til at forbedre servicekvaliteten og reducerer ventetid, hvilket bidrager til de kommercielle resultater.
 • Juridiske fordele: Personaleplanlægning hjælper dig med at overholde de juridiske og overenskomstmæssige begrænsninger.

 

Kelios softwareapplikationer hjælper dig med planlægning

Vores HR-planlægningsløsninger hjælper dig til at planlægge den rette mængde af menneskelige ressourcer, så du undgår under- eller overbemanding.

Du kan nemt administrere arbejdstidplaner, orlov og fraværsplaner.

Simpel arbejdstilrettelæggelse og personaleplanlægning med Kelio Planning

Kelios Planning administrationssoftware gør det muligt at optimere allokeringen af medarbejdere gennem effektiv støtte i planlægningen af medarbejderes tilstedeværelse med hensyn til ønsker om fravær, orlov og arbejdstid.

Kelio Planning er let at bruge

Kelio Planning byder på et væld af muligheder for at vise timeplaner, der passer til din måde at arbejde på.

 • Visning af timeplan i fuld HD.
 • Justerbar timeplan efter år, måned, uge, dag, time og minut.
 • Visning af timeplan efter periode.
 • Filtrering af personer, som skal vises.
 • Oprettelse af resultatindikatorer beregnet i realtid.
 • Valg af poster, der skal udskrives.

 

Decentral administration af timeplan

Kelio centraliserer alle timeplaner i en enkelt database, men giver decentral adgang for ledere, planlæggere og hr-afdelingen . Derved undgås brugen af forskellige værktøjer, som enkeltpersoner og afdelinger i selskabet bruger.

På denne måde kan HR-afdelingen overvåge timeplaner udarbejdet af lederne.

Aministration, der tager juridiske begrænsninger i betragtning

Kelios timeplaner tager højde for juridiske regler og medarbejderspecifikke aftaler. Gennem advarsler får du besked, hvis der er uoverenstemmelser i forhold til eksempelvis: 

 • Daglig/ugentlig/maksimal arbejdstid.
 • Den gennemsnitlige arbejdstid om ugen over X antal uger.
 • Den årlige overtidskvote.
 • Målrettet årlig arbejdstid og tilpasning af arbejdstiden.
 • Resterende fravær, nedsættelse af arbejdstiden m.v.
 • Overtrædelse af hviletid mellem to skift.

 

Fordele

 • Bedre opfølgning på arbejdstiden.
 • Overholdelse af lovgivningen.
 • Retfærdighed for og mellem medarbejdere.