Administration af arbejdstiden

Administration af arbejdstiden er et væsentligt element af administrationen i enhver organisation

Stillet over for en juridisk og administrativ administration af tidsregistrering, er Kelios tidsregistreringssoftware designet til at give HR-ansvarlige løsninger, der er skræddersyet til deres problemstillinger, set i lyset af at: 

  • Den økonomiske aktivitet er afhængig af om medarbejderen er til stede: det være sig alle steder, der i åbningstiden modtager kunder, i forhold til kapacitet for produktionssteder m.m.
  • Lønudgifter udgør en stor del af organisationers omkostninger.

 

Arbejdstidsspørgsmål

Med Kelios software til tidsregistrering og administration har I mulighed for at tage hensyn til alle de aspekter, der skal tages højde for: 

 

  • Arbejdsskemaer: fast, variabel, hold, cyklisk, nat og weekend.
  • Arbejdstid: juridiske begrænsninger, kollektive overenskomster, lokalaftaler, årlige timer, deltid.
  • Pauser: betalt, ubetalt, betinget varighed.

 

Fordele

  • Bedre opfølgning på arbejdstiden.
  • Overholdelse af lovgivningen.
  • Retfærdighed for og mellem medarbejdere.